Privacy

PRIVACY EN INFORMATIEBEVEILIGING
Op het Keizer Karel College wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs en de begeleiding. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is gereglementeerd.

De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In het privacyreglement  is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de privacy en persoonsgegevens, het is te vinden op de website. We zijn bezig dit beleid aan te scherpen en daar waar nodig af te stemmen op de nieuwe wetgeving.


GEBRUIK BEELDMATERIAAL

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Tot 16 jaar wordt dit gevraagd aan ouders, vanaf 16 jaar is de leerling verantwoordelijk. Een ouder of de leerling (16 jaar of ouder), mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Het komt voor dat er in het kader van projecten gefilmd wordt als onderdeel van het lesprogramma. Hiervoor wordt geen toestemming gevraagd. Dit beeldmateriaal wordt na onderzoek vernietigd en niet gepubliceerd.
Het is niet wenselijk dat ouders beeldmateriaal van klasgenoten van hun kinderen plaatsen op hun sociale media. De school neemt hierin geen verantwoordelijkheid, ook al zijn de foto’s op school gemaakt.


SCHOOLFOTOGRAAF

Bij start van het schooljaar komt de schoolfotograaf op school. Er wordt dan een portretfoto gemaakt van de leerling en een groepsfoto van de klas. De portretfoto wordt door ons gebruikt op de schoolpas en in ons leerlingvolgsysteem (ten behoeve van identificatie). In verband met het kunnen bestellen van de schoolfoto’s, verstrekken wij de persoonsgegevens van uw zoon/dochter aan de schoolfotograaf. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit kenbaar te maken bij de betreffende afdelingsleider.
Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: