Waar komen de leerlingen vandaan?


Het Keizer Karel College heeft op dit moment een leerlingenpopulatie van 1693 leerlingen. De leerlingen komen vooral uit Amstelveen, Aalsmeer, Badhoevedorp en Ouderkerk aan de Amstel. De herkomst staat weergegeven in onderstaand figuur. De leerlingen komen niet alleen van katholieke basisscholen, maar ook in groten getale van openbare en protestants-christelijke basisscholen.

De laatste jaren is de samenwerking met scholen in de regio sterk toegenomen. Die samenwerking uit zich onder andere in afspraken over aanmelding voor zowel de brugklas als 4 havo (de zgn. kernprocedures), overnemen van elkaars leerlingen bij ernstige gedragsproblemen en overleg over allerlei knelpunten, waarbij er bereidheid is om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

De school streeft niet naar een nevenvestiging. Wel voelt het Keizer Karel College zich mede verantwoordelijk voor een goede en verantwoorde leerlingenstroom in de regio. Een onderzoek naar de aantallen leerlingen die de komende jaren de basisscholen zullen verlaten is van groot belang. Het Keizer Karel College wil graag meewerken aan een oplossing van eventuele knelpunten.  Om die reden heeft het Keizer Karel College geparticipeerd in de totstandkoming van een Regionaal Plan Onderwijsvoorziening.Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Meldingen


Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: