Kosten

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage varieert per jaarlaag van €95,- tot €190,-. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor een financiële bijdrage aan activiteiten waarvoor binnen de reguliere financiering geen ruimte is. Denk aan excursies, projecten, introductiebijeenkomsten, sportactiviteiten, CJP en vieringen.

Centrale inning

De 'centrale inning' is voor extra activiteiten die vakgebonden zijn, als aanvulling op het reguliere lesprogramma. Voorbeelden zijn eendaagse (vakgebonden) excursies, bepaalde vak- en profielgebonden kosten. Per schooljaar en leerling is dit bedrag verschillend, maar varieert van ca €60,- tot €170,-. Voor het examen Cambridge English in 3 gymnasium wordt apart betaald, dit bedraagt €220,-.

Leermiddelen

De schoolboeken en het lesmateriaal dat specifiek door de school wordt voorgeschreven, worden kosteloos door de school ter beschikking gesteld. Het gaat om leerboeken, werkboeken, licenties en tabellenboeken en het eigen leermateriaal van de school. Ondersteunend lesmateriaal zoals: atlassen, woordenboeken en rekenmachines en laptops zijn niet gratis. De reden hiervoor is dat zij niet aan één specifiek leerjaar zijn gebonden en/of door meerdere kinderen kunnen worden gebruikt.

Voor het digitale lesmateriaal wordt er gewerkt met een laptop, die door de ouder(s)/verzorger(s) zelf wordt aangeschaft of gehuurd. We werken daarvoor samen met een extern bedrijf. Voor leerjaar 2018-2019 was de prijs van een schoollaptop €335,-; de kosten voor verzekering, onderhoudsabonnement, vervanging bij reparatie en beschermhoes samen bedroegen €100,-.  Looptijd: 36 maanden. Er kan per maand, per jaar of in één keer worden betaald. Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor het volgende schooljaar, maar we verwachten niet dat de prijzen erg zullen afwijken. Actuele bestelinformatie volgt eind mei, begin juni. Uitlevering vindt plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar, op school.

Brugklaskamp

De leerlingen in de eerste klas gaan op brugklaskamp. Dit kamp bedraagt €95,- per leerling.

Stedenreizen

In 4 havo en 5 vwo gaan de leerlingen op Stedenreis. Deze bedragen €550,- per reis, met uitzondering van die van het gymnasium naar Rome of Griekenland, die bedraagt €850,-. In 3 gymnasium gaan de leerlingen naar Bath, voor het vak Cambridge English, en deze reis bedraagt €335,-.

WIS-collect

De facturen sturen we ouders op verschillende momenten in het schooljaar toe via e-mail. In deze e-mail staat een link naar ons schoolkostensysteem WIS-collect waarmee direct betaald kan worden.
Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: