Klachtenregeling

Stichting Keizer Karel

Het Alkwin Kollege te Uithoorn

 Het Keizer Karel College te Amstelveen
 

 Versie       

 Datum              

 Wijzigingen                
 
 
1.0

April 2006 

 
Initieel document
 
 
2.0
 
Januari 2014

 
update
 

 

De klachtenregeling heeft een algemeen karakter. Hij is alleen van toepassing

wanneer men met zijn klacht niet elders terecht kan. Verreweg de meeste klachten
over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen immers in eerste instantie in
goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, kan
daarna overleg met onder andere de leerlingbegeleider/mentor, afdelingsleider, de
schoolleider, de rector plaatshebben. Pas wanneer ook deze afhandeling niet tot

tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op bijgaande klachtenregeling.

 

Klik hier voor het volledige document

Klokkenluidersregeling
Klokkenluiden staat in de belangstelling. Steeds meer raken we ervan doordrongen dat het maatschappelijk belang ermee gediend is dat misstanden binnen organisaties worden gemeld. Zeker indien het organisaties in het publieke domein betreft. Deze klokkenluidersregeling (voluit: Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Stichting Keizer Karel) staat niet op zichzelf. Hij past in het Veiligheidsplan van de school en de ‘Klachtenregeling’ van de Stichting Keizer Karel.
Ondanks deze voorzieningen blijft een beperkte categorie misstanden over, waarbij niet in redelijkheid van een medewerker/leerling/ouder verwacht kan worden dat hij van bovenstaande procedures gebruik maakt. In dat geval kan een zogenaamde klokkenluiders-regeling nuttig zijn.

Klik hier voor het volledige document.Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: