Klachtenregeling

Stichting Keizer Karel

Het Alkwin Kollege te Uithoorn

 Het Keizer Karel College te Amstelveen
 

 Versie       

 Datum              

 Wijzigingen                
 
 
1.0

April 2006 

 
Initieel document
 
 
2.0
 
Januari 2014

 
update
 

 

De klachtenregeling heeft een algemeen karakter. Hij is alleen van toepassing

wanneer men met zijn klacht niet elders terecht kan. Verreweg de meeste klachten
over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen immers in eerste instantie in
goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, kan
daarna overleg met onder andere de leerlingbegeleider/mentor, afdelingsleider, de
schoolleider, de rector plaatshebben. Pas wanneer ook deze afhandeling niet tot

tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op bijgaande klachtenregeling.

 

Klik hier voor het volledige document


Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: