Aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs


Procedure aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs

In de regio Amstelland is, naast de kernprocedure voor de overstap van basisschool naar middelbare school, ook een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zogenaamde zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1. 
In deze procedure gaat het om een overstap na de zomervakantie naar alle leerjaren behalve havo 4. (Daarvoor is een aparte kernprocedure ontwikkeld). Bij overstap gedurende het schooljaar (verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met één van de scholen en wordt er naar bevind van zaken gehandeld. Uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een school in onze regio.

Als een leerling in aanmerking wil komen voor instroom in klas 2 of hoger na de zomervakantie, gaat dat als volgt:

1. Als ouder kunt u uw kind aanmelden voor de wachtlijst van de scholen in de regio via het

centraal aanmeldformulier.  (Klik op deze link) Op dit centraal aanmeldformulier wordt gevraagd naar een 1e, 2e en 3e voorkeur. Vul deze alle drie in. Komt u uit Amsterdam en bent u niet geïnteresseerd in een ander vmbo dan Panta Rhei, dan kunt u drie maal Panta Rhei opgeven.


2. Tevens dient u het aanmeldformulier van de school van uw 1e voorkeur van de website van deze school te downloaden en in te vullen. Stuur dit formulier op naar de betreffende school.


3. Deze aanmelding (middels het centrale aanmeldformulier én het aanmeldformulier van de school van 1e voorkeur) dient plaats te vinden tussen 13 maart en 1 mei.


4. Als de school van 1e voorkeur het eigen aanmeldformulier heeft ontvangen en heeft gecontroleerd of u ook het centraal aanmeldformulier heeft ingevuld, vraagt deze school informatie op bij de huidige school van uw kind. Als deze informatie door de school van 1e voorkeur is ontvangen staat uw kind op de wachtlijst voor zij-instroom in de regio Amstelland.

5. In een gezamenlijk overleg aan het einde van het schooljaar bespreken de scholen in het Amstelland de aanmeldingen die op de gezamenlijke wachtlijst staan.


6. Daarna horen ouders in de 2e helft van week 29 of in het begin van week 30 óf en zo ja voor welke school hun kind voor plaatsing in aanmerking komt. In week 29 of 30 worden ook de eventuele intakegesprekken gevoerd.Tot slot wijzen wij u er op dat het vanzelfsprekend van groot belang is dat u, met de huidige school van uw kind, gedurende de rest van het schooljaar contact onderhoudt over  ontwikkelingen van uw kind en over de juiste voorbereiding van een eventuele overstap.   
     
 Klik hier voor inschrijfformulier 2/3 Havo Vwo    Klik hier voor inschrijfformulier 4/5 Havo Vwo
Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: