Wat is de formule van het Technasium

Het technasiumonderwijs is vormgegeven volgens de technasium-formule. Deze formule wordt door alle technasia in Nederland aangehouden.

De formule


De formule van het technasium bestaat uit vijf kenmerken:

•    Activerende didactiek - De technasiumdocent heeft een coachende rol en krijgt scholing.
•    Samenwerking met bedrijfsleven en hoger onderwijs - Om een link met de praktijk te leggen werkt het technasium samen met het bedrijfsleven en hoger onderwijs.
•    Een nieuw examenvak - Op het technasium krijg je les in het vak Onderzoek en Ontwerpen.
•    Technasiumwerkplaats - Elk technasium heeft een technasiumwerkplaats.

•    Een opleiding met een moderne bèta-cultuur - Er wordt op het technasium aandacht besteedt aan talentontwikkeling en activiteiten buiten de school zoals de Technasium Top Award en andere activiteiten.

 

 

Waarom een formule?

 

Een formule is belangrijk zodat iedereen weet waar het technasium voor staat. In de werkwijze bij de formule van het technasium ligt de nadruk op:
•    Herkenbaarheid - In heel Nederland wordt op dezelfde wijze gewerkt aan het technasium.
•    Kwaliteit - De kwaliteit van het onderwijs, docenten en het lesmateriaal is belangrijk. De kwaliteit wordt gecontroleerd door de Stichting Technasium.
•    Actualiteit - Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen wordt gewerkt met actuele onderwerpen. Als leerling werk je aan actuele technologische vraagstukken.
•    Uniformiteit - Docenten worden centraal opgeleid. Het lesmateriaal en de didactiek zijn eensluidend. Op deze manier kunnen technasia kennis delen.

Kwaliteitsbewaking


Eén keer in de vier jaar wordt de school bezocht door een auditteam onder leiding van een externe deskundige. Op basis van 12 criteria wordt de kwaliteit van het technasium getoetst. Het rapport hiervan gaat naar de school en naar het bestuur. Het bestuur beoordeelt of het predicaat verlengd wordt, voorwaardelijk verlengd wordt of aangehouden wordt. Bij voorwaardelijke verlenging of bij aanhouding heeft de school twee jaar om de punten te verbeteren. Als het dan nog niet goed is, wordt het predicaat ingetrokken. De werkwijze is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van de Stichting Technasium.
Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: