Onderwijskundig beleid

Het onderwijskundig beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten met ieder een didactische en pedagogische component.

 

Ambitie: willen presteren moet de norm zijn
• Didactisch: nadruk op inzicht en waaromvragen in de les
• Pedagogisch: positief uitdagend en belonen van prestatie

 

Groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling
• Didactisch afnemende sturing van het leerproces door de docent
• Pedagogisch: leerling voelt zich erkend en op zijn plaats

 

Ruimte voor reflectie in de les
• Didactisch: lesstof in samenhang aanbieden
• Leerling voelt zich gekend en wordt aangesproken op wat hij heeft geleerd

 

Op basis van de uitgangspunten hebben we onszelf de volgende doelstellingen gesteld voor 2016:
• Leerlingen hebben een actieve rol in de klas en voelen zich uitgedaagd tot presteren
• Leerlingen kunnen zelfstandig werken en nemen een eigen verantwoordelijkheid in het leerproces
• Leerlingen voelen zich uitgedaagd door de werkvorm en zijn gemotiveerd
• Docenten en leerlingen reflecteren samen op het leerproces

 

In schooljaar 2010-2011 is afgesproken dat de afdelingsleiders op het gebied van personeelsbeleid en onderwijsontwikkeling meer verantwoordelijkheid krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat in schooljaar 2011-2012 de structuur van de afdelingen is aangepast en er meer verticale verbindingen zijn gelegd. Doel hiervan is om de doorlopende leerlijnen te kunnen versterken en de overgang tussen onderbouw en bovenbouw te verbeteren.

 

Rond de afdelingen zijn de afdelingsleiders met hun mentorenteams bezig om de uitwerking van de uitgangspunten zo goed mogelijke af te stemmen op de leerlingen uit de afdeling. Op het gebied van onderwijskundig ontwikkeling verwachten we daarnaast ook een grote inbreng van de vaksecties. Zij hebben de opdracht om werkvormen om te zetten op basis van de nieuwe pedagogische en didactische uitgangspunten.

 

 Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: