Lestijden en lessentabel

Lestijden


1e lesuur 08.30 - 09.15 uur
2e lesuur 09.15 - 10.00 uur
3e lesuur 10.00 - 10.45 uur

pauze 10.45 - 11.15 uur

4e lesuur 11.15 - 12.00 uur
5e lesuur 12.00 - 12.45 uur

pauze 12.45 - 13.15 uur

6e lesuur 13.15 - 14.00 uur
7e lesuur 14.00 - 14.45 uur
8e lesuur 14.45 - 15.30 uur
9e lesuur 15.30 - 16.15 uur

 

Onderwijstijd


De afgelopen jaren wordt veel gepraat over onderwijstijd, dat is het aantal uren per jaar dat een leerling onderwijs krijgt dan wel hoort te krijgen. Wij hebben de lessentabel zo aangepast dat wij van de 1e t/m 6e klas aan dit voorschrift voldoen. 
Daarnaast kennen wij een systeem van hulplessen en verrijkingscursussen zodat wij aan de inspectienorm voldoen.

 

Lesuitval en -opvang

- lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen
- leerlingen uit klas 1 t/m 3 kennen geen tussenuren.

- iedere docent heeft in zijn/haar rooster één uur per week een invaluur (zogenaamd stipuur), lesuren die niet door de eigen docent kunnen worden gegeven, worden vervangen.

 

Lessen tabel

 

Getalenteerde vwo-leerlingen kunnen in de vierde klas kiezen voor Cambridge Engels in plaats van regulier Engels.

* De leerlingen in de vijfde klas van het gymnasium kunnen kiezen voor lessen Cambridge Engels. De leerling volgt dan in de eerste helft van het jaar 2 uur regulier Engels en 1 uur Cambridge Engels en 1 uur Cambridge individueel, en de tweede helft van het jaar 1 uur regulier, 1 uur Cambridge en 1 uur Cambridge individueel. Het is mogelijk dat de docent voor Cambridge Engels een andere is dan de docent voor het reguliere vak Engels. Er zal wel maar één cijfer komen: dat voor Cambridge Engels.

 Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail kkc@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: