Ouderparticipatie

De betrokkenheid van ouders bij het KKC is groot. Van oudsher bestaat er een actieve ouderraad. De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders richting de schoolleiding en is daarmee een belangrijk klankbord voor de schoolleiding. De verschillende jaarlagen en afdelingen worden hierbij vertegenwoordigd. De ouderraad adviseert de schoolleiding gevraagd én ongevraagd over bijvoorbeeld de inhoud van onderwijs, de organisatie van de school, verkeer en omgevingsfactoren van school. Eén keer per jaar organiseert de ouderraad een thema avond voor ouders, zoals bijvoorbeeld over 'het puberbrein' en 'social media'. Daarnaast worden er gedurende het jaar onderwijscafés georganiseerd, waar ouders in gesprek gaan met elkaar, met de school, met leerlingen en met deskundigen over bepaalde thema’s.

 

Ouderraad 2016-2017

 Tedo Lemstra staat niet op de foto

De schoolleiding vindt het van groot belang voor de ontwikkeling van het onderwijs dat belangrijke zaken die op school spelen aan de ouders worden voorgelegd. Daarnaast vindt zij het van belang dat de schoolleiding en afdelingsleiders door de ouders worden geïnformeerd over wat er bij ouders leeft ten aanzien van de school. De ouderraad kan een belangrijke rol daarbij spelen. De ouderraad komt graag in gesprek met ouders tijdens de thema-avond of onderwijscafés. De ouderraad is ook bereikbaar op ouderraad@keizerkarelcollege.nl  Samen met alle betrokken ouders wil zij graag haar steentje bijdragen aan het onderwijs en alle andere belangrijke zaken op het KKC.
 Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Meldingen


Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: