Schoolregels

Het Keizer Karel College is een veilige school waar iedereen zich thuis moet voelen, maar ook een school waar ieder het recht heeft zichzelf te zijn en waar we er zijn voor elkaar. Een veilig schoolklimaat is de basis voor kinderen om zich te ontwikkelen en te leren. We willen dat de leerlingen met plezier naar school gaan, zich op school veilig en thuis voelen, ervaren dat ze erbij horen, serieus genomen worden en kunnen leren in een goede sfeer. Dit betekent:
-    We spreken elkaar op een fatsoenlijke manier aan.
-    We kleden ons verzorgd.
-    We gaan pesten en agressief gedrag tegen.
-    We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van anderen.
-    We respecteren elkaar en elkaars eigendommen.
-    We houden ons aan de schoolregels.
Voor een veilig schoolklimaat zijn afspraken nodig. Docenten registreren elk lesuur de aanwezigheid van de leerlingen in Magister. Op elke school zijn natuurlijk regels, zo ook op het KKC.

Klik hier voor het volledige document.

Protocol Sociale Media

Sociale media zoals, Twitter, Facebook, YouTube en Linkedin bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van het Keizer Karel College. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: