Medewerkers

Het Keizer Karel College heeft 150 medewerkers; 115 docenten, 

26 onderwijs ondersteunende medewerkers en 8 leidinggevenden.

Het managementteam bestaat uit de volgende personen:

 


           
 drs. A. Smit    F.P. Marrenga-
        Faber
  drs. C.Kauffman


A. Smit rector/bestuurder
F.P. Marrenga-Faber conrector onderwijs en leerlingzaken klas 1 tot en met 6
C. Kauffman conrector gebouwen, financiën

De dagelijkse leiding en de zorg voor de dagelijkse gang van zaken 
in de verschillende leerjaren berust bij de afdelingsleiders:

          
 I. Takens    drs. A.W. Gijsen  drs. W. Stolk
 leerjaar 1    leerjaar 2  leerjaar 2 per 01-06-2019

                
 drs. M.C. de Jong    drs. S.A. Vellinga    drs. F. van Leeuwen  
 3, 4 en 5 havo    3 en 4 vwo    5 en 6 vwo  Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Meldingen


Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: