Medezeggenschap

GMR

Met ingang van schooljaar 2011-2012 is de Medezeggenschap geregeld in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting Keizer Karel en een Medezeggenschapsraad voor de beide scholen van de Stichting Keizer Karel. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is samengesteld uit twee personeelsleden, een ouder en een leerling van beide scholen, dus acht leden in het totaal. Onderwerpen die schooloverstijgend en de hele stichting aangaan zullen worden besproken in de GMR. Per schooljaar zijn er minimaal vier vergaderingen.

MR

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Om de twee weken vindt er een overleg plaats tussen de rector en de voorzitter en secretaris. Daarnaast is er om de twee weken een PMR-overleg. In dit overleg worden de MR vergaderingen voorbereid en worden voornamelijk zaken die het personeel aangaan besproken. Als daar aanleiding toe is, wordt er een overleg gepland van de rector (eventueel samen met de conrector financiën) en de hele personeelsgeleding van de MR. Van het PMR-overleg wordt verslag gedaan aan het hele personeel in het interne bulletin KKCollegiaal.Intranet
voor:

Door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister kom je in het
afgeschermde gedeelte van de website.Laatste nieuws
Activiteiten

Meldingen


Contactgegevens:

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen

telefoon 020 - 641 57 00
tel. ziekmelden 020 - 547 11 20
e-mail info@keizerkarelcollege.nl
kvk 41200090


Volg ons ook op: